ಲೇಖಕರು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ಕುವೆಂಪು
ಕುವೆಂಪು
ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಎಂ.ಕೆ.ಇಂದಿರಾ
ಎಂ.ಕೆ.ಇಂದಿರಾ
ಎಸ್. ವಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ
ಎಸ್. ವಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ
ಹಾ.ಮಾ.ನಾಯಕರು
ಹಾ.ಮಾ.ನಾಯಕರು
ಅಕ್ಷತಾ ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆ
ಅಕ್ಷತಾ ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆ
ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
ವಿತಾಶಾ ರಿಯಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್‌ ಮುದ್ದು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
ಮುದ್ದು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
ಅಲಕ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
ಅಲಕ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
error: Content is protected !!