ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 16 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಂದರ ನಗರ. ನಿಸರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ.

Agumbe
ಆಗುಂಬೆ
ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ
ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ
Kalaledurga
ಕವಲೇದುರ್ಗ
ಕಾಳಿಂಗಾ ಮನೆ
ಕಾಳಿಂಗಾ ಮನೆ
Kundadri2 Copy
ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ
ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡ್ಡ
ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡ್ಡ
ಬರ್ಕಾನ ಜಲಪಾತ
ಬರ್ಕಾನ ಜಲಪಾತ
ಜೋಗಿಗುಂಡಿ ಜಲಪಾತ
ಜೋಗಿಗುಂಡಿ
ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಮನೆ
ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಮನೆ
ನರಸಿಂಹ ಪರ್ವತ
ನರಸಿಂಹ ಪರ್ವತ
ತುಂಗಾ ಸೇತುವೆ
ತುಂಗಾ ಸೇತುವೆ
ದಾವಣೀಬೈಲು
ದಾವಣೀಬೈಲು
ಭೀಮನಕಟ್ಟೆ
ಭೀಮನಕಟ್ಟೆ
ಅಂಬುತೀರ್ಥ
ಅಂಬುತೀರ್ಥ
ಚಿಬ್ಬಲಗುಡ್ಡೆ
ಚಿಬ್ಬಲಗುಡ್ಡೆ
ಮೃಗಾವಧೆ
ಮೃಗಾವಧೆ
ಮಂಡಗದ್ದೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ
ಮಂಡಗದ್ದೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ
ಆನಂದಗಿರಿ ಗುಡ್ಡ
ಆನಂದಗಿರಿ ಗುಡ್ಡ
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ
ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ
ತಲಸಿ ಅಬ್ಬಿ ಜಲಪಾತ
ತಲಸಿ ಅಬ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್
error: Content is protected !!