ತುಂಗಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ತುಂಗಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ 1967 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ, ಅದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಗಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಆನಂದಗಿರಿಯ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ತುಂಗಾ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜು ಆಗಿದೆ.

ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯೆಂದರೆ, ಪ್ರಶಾಂತ ಮತ್ತು ರಮಣೀಯ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಇದು ದೂರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಮಲೆನಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಬಹುಪಾಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದವರು. ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 

ಕಾಲೇಜು ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಈ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತುಂಗಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಫೀಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ E-mail ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

error: Content is protected !!
Tunga Mahavidyalaya M.com Admission Open For 2023-24