ಆಗುಂಬೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ಆಗುಂಬೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆಗುಂಬೆ

UDISE Code : 29150732802

GHPS ಆಗುಂಬೆ

UDISE Code : 29150723203

GHPS ಬಿದರಗೋಡು

UDISE Code : 29150724602

GHPS ಗುಡ್ಡೆಕೇರಿ

UDISE Code : 29150723103

GHPS ಹಂದಲಸು

UDISE Code : 29150723204

GHPS ಹೊಸಗದ್ದೆ

UDISE Code : 29150723303

GHPS ಮಲ್ಲಂದೂರು

UDISE Code : 29150723302

GHS ಗುಡ್ಡೆಕೇರಿ

UDISE Code : 29150733501

GLPS ಅಗಸರಕೋಣೆ

UDISE Code : 29150723304

GLPS ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150723301

GLPS ಬಿದರಗೋಡು

UDISE Code : 29150724601

GLPS ದೋಣಿಹಕ್ಕಲು

UDISE Code : 29150723102

GLPS ಹೊಸೂರು

UDISE Code : 29150723101

GLPS ಕೌರಿಹಕ್ಕಲು

UDISE Code : 29150723201

GLPS ಮಳಲಿ

UDISE Code : 29150723202

ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಗುಂಬೆ

UDISE Code : 29150732801

Specific Category Children Res. School ಆಗುಂಬೆ

UDISE Code : 29150732803

error: Content is protected !!