ಚಿಕ್ಕಲೂರು ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ಚಿಕ್ಕಲೂರು ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

GHPS ಅರೇಹಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150723601

GHPS ಚಿಕ್ಕಲೂರು

UDISE Code : 29150724201

GHPS ಹಳೆ ಕೇಸಲ್ಲೂರು

UDISE Code : 29150739502

GHPS ಹೊರನೆಬೈಲು

UDISE Code : 29150739501

GHPS ಕಾಸರವಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150723901

GHPS ಮಳಲೂರು

UDISE Code : 29150739402

GHPS ತೀರ್ಥಮುತ್ತೂರು

UDISE Code : 29150724101

GHS ಕಡ್ತೂರು

UDISE Code : 29150740901

GHS ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಪುರ

UDISE Code : 29150740801

GLPS ಹೊಸ್ಕೆಸಲೂರು

UDISE Code : 29150739301

GLPS ಕೇಳೂರ್

UDISE Code : 29150739401

GLPS ಮೈಥಾನಿ

UDISE Code : 29150723902

GLPS ಮುತುವಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150724001

ವಿಶ್ವತೀರ್ಥ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಮ್ಮರಡಿ

UDISE Code : 29150723604

ವಿಶ್ವತೀರ್ಥ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಮ್ಮರಡಿ

UDISE Code : 29150741201

ವಿಶ್ವತೀರ್ಥ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಮ್ಮರಡಿ

UDISE Code : 29150723602

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ಜಲಪಾತಗಳು, ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಂದರವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಣಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಾರಣಿಗರಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಷೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

error: Content is protected !!