ಕುಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ಕುಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

GHPS ಅತ್ತಿಗದ್ದೆ M H

UDISE Code : 29150708701

GHPS ಭಾರತೀಪುರ

UDISE Code : 29150715501

GHPS ದಾನಸಲೆ

UDISE Code : 29150709101

GHPS ಕುಡುಮಲ್ಲಿಗೆ

UDISE Code : 29150709401

GHPS ಕುಕ್ಕೆ

UDISE Code : 29150709301

GHPS ಕುರುಣಿಮಕ್ಕಿ

UDISE Code : 29150709502

GHPS ತನಿಕಲ್ ಜಡ್ಡಿನಗದ್ದೆ

UDISE Code : 29150709001

GHS ಕುಡುಮಲ್ಲಿಗೆ

UDISE Code : 29150709402

GHS ತನಿಕಲ್ ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150709704

GLPS B K ಗುಡ್ಡೆ

UDISE Code : 29150709501

GLPS ಬಳಗರು

UDISE Code : 29150725001

GLPS ಬಿಳುವೆ

DISE Code : 29150715301

GLPS ಕಣಬೂರ್

UDISE Code : 29150737901

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ಜಲಪಾತಗಳು, ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಂದರವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಣಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಾರಣಿಗರಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಷೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

error: Content is protected !!