ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

GHPS ಸೀಬಿನಕೆರೆ

UDISE Code : 29150742402

GHPS ಬೆಟ್ಟಮಕ್ಕಿ

UDISE Code : 29150741601

GHPS ಹಲಸಿನಹಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150737101

GHPS ಹೊದಲ

UDISE Code : 29150715001

GHPS ಕುರುವಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150742201

GHPS ಸುರಳಿ ಬಾಳೆಬೈಲು

UDISE Code : 29150716003

GHPS ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ (ಕುವೆಂಪು)

UDISE Code : 29150737806

GJC ಗರ್ಲ್ಸ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150736703

GLPS ಬಾಳೆಕೊಡ್ಲು

UDISE Code : 29150715002

GLPS ಸೊಪ್ಪುಗುಡ್ಡೆ

UDISE Code : 29150736701

GLPS ಯಡೇಹಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150715801

GPUC ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150737804

GUHPS ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150742401

ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಶಾಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150724805

ಪ್ರಜ್ಞಾಭಾರತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಚಿಟ್ಟೆಬೈಲು

UDISE Code : 29150741102

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ

UDISE Code : 29150737802

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಶಾಲೆ (CBSE) ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150737805

ಸೇವಾಭಾರತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ

UDISE Code : 29150737603

ಸೇವಾಭಾರತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150737601

ST. ಮೇರಿಸ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150738701

ವಾಗ್ದೇವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ (HS)

UDISE Code : 29150737803

ವಾಗ್ದೇವಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ (HPS)

UDISE Code : 29150737801

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ಜಲಪಾತಗಳು, ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಂದರವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಣಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಾರಣಿಗರಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಷೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

error: Content is protected !!