ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಗುದಾಣಗಳು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಗಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಗುದಾಣಗಳು ಇದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತಂಗಲು ಹತ್ತಿರದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಗುದಾಣಗಳು ಕೂಡ ಇರುತದೆ.

Agumbe
ಆಗುಂಬೆ
ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ
ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ
Kalaledurga
ಕವಲೇದುರ್ಗ
ಕಾಳಿಂಗಾ ಮನೆ
ಕಾಳಿಂಗಾ ಮನೆ
Kundadri2 Copy
ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ
ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡ್ಡ
ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡ್ಡ
ಬರ್ಕಾನ ಜಲಪಾತ
ಬರ್ಕಾನ ಜಲಪಾತ
ಜೋಗಿಗುಂಡಿ ಜಲಪಾತ
ಜೋಗಿಗುಂಡಿ
ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಮನೆ
ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಮನೆ
ನರಸಿಂಹ ಪರ್ವತ
ನರಸಿಂಹ ಪರ್ವತ
ತುಂಗಾ ಸೇತುವೆ
ತುಂಗಾ ಸೇತುವೆ
ದಾವಣೀಬೈಲು
ದಾವಣೀಬೈಲು
ಭೀಮನಕಟ್ಟೆ
ಭೀಮನಕಟ್ಟೆ
ಅಂಬುತೀರ್ಥ
ಅಂಬುತೀರ್ಥ
ಚಿಬ್ಬಲಗುಡ್ಡೆ
ಚಿಬ್ಬಲಗುಡ್ಡೆ
ಮೃಗಾವಧೆ
ಮೃಗಾವಧೆ
ಮಂಡಗದ್ದೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ
ಮಂಡಗದ್ದೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ
ಆನಂದಗಿರಿ ಗುಡ್ಡ
ಆನಂದಗಿರಿ ಗುಡ್ಡ
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ
ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ
ತಲಸಿ ಅಬ್ಬಿ ಜಲಪಾತ
ತಲಸಿ ಅಬ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್
error: Content is protected !!